Umjetnički portreti

Profesionalno radimo portrete prema fotografiji koju nam dostavite.

Sve što treba da uradite je da donesete što jasniju fotografiju i da odredimo veličinu portreta.

Zahvaljujući velikom iskustvu nemamo problem sa pogađanjem lika i garantujemo vjerodostojnost u odnosu na fotografiju.

Portrete radimo grafitnom olovkom na papir koji zaštitimo fiksatorom. Portret se mora držati ispod stakla da bi se osigurala dugovječnost i da bi decenijama krasili Vaš zid.

Moguće je raditi i više osoba na jednom papiru (grupni portreti) s tim da za svaku osobu trebate dostaviti fotografiju. Cijena portreta zavisi od broja likova koji se crtaju i od kompleksnosti fotografije (ako pored portreta treba posebno crtati puno detalja na odijelu ili detalje u pozadini).